clock

Dzisiaj jest 22.04.2018 rok ,        godzina: 8:31 dudes     Dziś imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji            Dołącz do społeczności e-Masaz.pl w G+

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Regulamin


Linki sponsorowane

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Regulamin

Linki sponsorowane


Do internetowego spisu gabinetów masażu oraz gabinetów fizjoterapeutycznych dodajemy TYLKO i WYŁĄCZNIE masażystów / fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami!

Wpis do spisu jest BEZPŁATNY

Wpis zostanie aktywowany/wyświetlony na stronie Gabinety.e-Masaz.pl dopiero po weryfikacji przez administracje oraz otrzymaniu przez nas kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Wymagane dokumenty - Np: świadectwo, dyplom ukończenia studiów, kursu, szkolenia, praktyki zawodowe, szkolenia specjalistyczne.

Jeżeli nie prześlesz do nas przynajmniej jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, wpis nie zostanie dodany na spisu.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Kontakt@e-Masaz.pl.

Każda zmiana, aktualizacja państwa wpisu jest wykonywana wyłącznie przez administracje. Wszelkie zmiany dotycząc wpisu kierujemy pod adres e-mail:
Kontakt@e-Masaz.pl.

Aby państwa działalność została umieszczona w spisie gabinetów masażu wymagane jest również umieszczenie linka/banera naszego spisu gabinetów.

Kod banera/linka serwisu Gabinety.e-Masaz.pl dostępne są w pod stronie: Współpraca

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną Gabinety.e-Masaz.pl („Serwis”) jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika) oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze).

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

6. Serwis ma charakter informacyjny. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z samodzielnego stosowania naturalnych metod leczenia opisanych w witrynie.

7. Serwis korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

8. Kopiowanie za zgodą administracji.


§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.

2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

5. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.

2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa osób trzecich;

c. są wulgarne lub obsceniczne;

d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

e. są reklamą

f. są spamem lub niezamówioną informacją handlową

g. zawierają treści pornograficzne

4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.

5. Aministracja zastrzega sobie prawo do zmian hasła, zablokowania konta, zmian awatarów, nicków, lub innych treści czy funkcji związanych z kontami użytkowników serwisu bez podania przyczyny w szczególności na skutek złamania zasad regulaminu. Administracja ma prawo do wysyłania ofert reklamowych. Rejestrując się w serwise zgadzasz się na otrzymywanie informacji reklamowych o polecanych produktach, ekskluzywnych promocjach oraz wydarzeniach i sprawach z nimi związanych.
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Reh.e-Masaz.pl: Internetowy serwis rehabilitacyjny.

Rehabilitacja


Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci
Strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Kopiowanie za zgodą redakcji.